KAYNAKLARA GÖRE HANLUT’UN BEŞERİ COĞRAFYASI

0
957

Tanışıp kaynaşalı diye kabileler halinde yaradılmışız…
Tüm insanların ortak atası Hz Adem olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Kabileler halinde yaratılmamızın yukarıda vahy edilen sebebi dışında başkaca sebepleri de vardır elbette. Ancak bu farklı yaradılış ve geldiğimiz köken bizi hiçbir şekilde üstün kılmaz.  Diğer yandan geldiğimiz köken ve anne – babalarımız bizlerin tercihi de değildir. Yaptıklarımız, yaşantımız ve sahip olduğumuz takva oranında üstün oluruz.
Bundan sonra ifade edeceklerimizi yukarıdaki düsturlar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Temelleri sağlam olan, temellerini bilen ve onları olumsuz tesirlerden koruyabilen çınarların uzun ömürlü olacağı de ortadadır. Bu nedenle köyümüzdeki beşeri hareketlerden edindiğimiz bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isteriz. Bunun yanında, birçok dernek üyemizin “köyümüz” de doğmamış ve orada uzun süre yaşamamış olduğundan fiziki coğrafya konusundaki bilgilerimiz birçok dostumuza oranla sınırlıdır. Burada yapılacak olan, kaynaklara dayanarak köyümüzün tarihi ve beşeri coğrafyası konusundaki bilgileri paylaşmaktır.
Mayıs 2009 da TBMM Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı ve Derneğimiz üyesi Sn Erol Kaya, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yaptırdığı bir çalışmayı bize gönderdi. O çalışmada, Osmanlı Devletinde 1834 yılında düzenli ve modern anlamda yapılan ve bu güne kadar inktikal eden kayıtlara göre köyümüzde yaşamakta olan aileler kabaca sıralanmıştır. Bayanların sayıma dahil edilmediği bu nüfus sayımıyla ilgili, okunamayan yada okunduğu halda harf veya imla hatası olabilecek aile isimlerinin sonuna soru işareti eklenmiştir.
Sn Erol Kaya’ya teşekkür ederken, göndermiş olduğu kayıtları ve kayıtlar altındaki notları, hiçbir değişiklik yapmaksızın aşağıya alıyorum;

“BOA. NFS.d.01140 (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Nüfus Defterleri) numaralı hicri 1251 (miladi 1834) tarihli nüfus sayımına göre bu tarihte Hanlut köyünde (Puşur, Senceli, Varhalı ve Manoşor mahalleleri dahil) yaşayan erkek nüfus.
Cansızoğlu 9 kişi (Köyün imamı Cansızoğlu Hasan b. Hacı Ali)
Sarıoğlu 2 kişi (Köyün hatibi Sarıoğlu Ali b. İbrahim)
Alibaşoğlu 10 kişi (Köyün muhtarı Alibaşoğlu Hüseyin b. Hasan)
Kadakoğlu 19 kişi (Kadakoğlu Mehmed b. Ahmed, imam)
Kalancıoğlu? 3 kişi
Süleymanoğlu 10 kişi
Hoşyüz? 4
Küçükahmedoğlu 6
Seyyidalioğlu 6
Lîaoğlu? 6
Sakaloğlu 2
Kozuloğlu 5
Mollaahmedoğlu 4
Kazmazoğlu 6
Kazmatoğlu? 8
Gürgüroğlu 4
Kazdaloğlu 7
Murtezaoğlu 16
Reşidoğlu 20
Topçuoğlu? 4
Tembeloğlu 8
Yusufoğlu 1
Çopaklıoğlu 13
Kokçaloğlu? 4
Kokzaroğlu? 5
Göçebelioğlu?? 5
Pırpıroğlu? 3
Karabaşoğlu 6
Karamollaoğlu 10
Seyyidalioğlu 6
Turboğlu 7
Mollaosmanoğlu 9
Halidoğlu 7
Mollafeyzioğlu 4
Abdurrahmanoğlu 3
Menaşoğlu?? 4
Çordanoğlu 21
Yakuboğlu 3
Hacımehmedoğlu 7
Alemdaroğlu 3
Bayıroğlu? 10
Abdioğlu 14
Cenk (Hank)oğlu?? 4
Mollaibrahimoğlu 9
Gencalioğlu 5
Hacıkurtoğlu 2
Hacıoğlu 7
Koltoğlu? 2
Mangıroğlu 4
Hamidoğlu 6
TOPLAM 346 erkek.
Notlar: 1. Belgede okuyamadığımız ya da doğru okuyup okumadığımızdan emin olamadığımız akraba isimlerinden sonra soru işareti koyduk, bu akraba isimlerinin doğru okunuşunu bilenler yardımcı olursa memnun oluruz.
2. Belgede bu tarihten sonra yaklaşık on yıl içerisinde ölen ve yeni doğanlara dair de notlar düşülmüştür. Bu listede bunlar mevcut değildir. Liste 1834 tarihinde nüfus sayımı yapıldığı anda hayatta olan erkek nüfusa dairdir. Bu nüfus sayımı, vergi ve askerlik hizmetine yönelik yapıldığı için kadınlara yer verilmemiştir.”

Değerli dostlar, siteyi takip edebilen dostlarımızdan teşvik edici mesajlar alıyoruz. Başlangıç yazımızda üzerinde duracağımız konuları sınırlandırmış idik. Dostlarımız bize, güncel meseleler konusunda da görüşlerimizi bildirmemizi rica ediyor. Kendilerine teşekkürü borç biliriz. Peki, elde imkan oldukça uzmanlık alanlarımız olan Hukuk ve Dış Politika konularında da düşüncelerimizi paylaşırız, yine web sayfamızın imkanları doğrultusunda sosyal olaylar üzerinde de konuşuruz.
Soru ve önerilerinizi aşağıdaki adres bildirirseniz memnuniyetle değerlendiririz, vesselam.

TEBRİK
Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz, dostumuz Sn Dursun Süleymanoğlu, kerimesini, merhum ağabeyisinin evladı ile evlendirmiştir. Aileleri ve yeni evlenen gençleri tebrik eder iki cihan saadeti dileriz.

Kemal Kaya
kemalkaya@hanlut.com.tr

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here